WMHC nieuwsbrief het krantje
Onderwerpen nieuwsbrief nr 7
"het beleidsplan 2008 - 2012 is bijna klaar........" senioren elftal commissie jongste jeugd commissie sponsoring: de slagroom op de taart? dringend gezocht: 5 barcoaches scheidsrechterscommissie keep your eyes open! cocktail-toernooi informatie over wedstrijden mutaties (per 20 april 2008)


"het beleidsplan 2008 - 2012 is bijna klaar........"
Er is de afgelopen maanden hard gewerkt in de verschillende werkgroepen. Het resultaat van zwoegen, overpeinzingen en vele discussies is opgenomen in het concept beleidsplan dat vorige week in het voorzittersoverleg is besproken.

Op een groot aantal terreinen worden duidelijke ambities uitgesproken. Belangrijke punten waar we ons op korte termijn op willen richten zijn:
  • Andere opzet trainingscoŲrdinatie jeugd en senioren
  • Extra opleiding geselecteerde groep trainers en coaches
  • Focus op toename senior leden
  • Onderhoud en schoonmaak van het clubhuis
  • Vrijwilligersbeleid
  • Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het is ondoenlijk om alle onderdelen nu aan de orde te stellen of toe te lichten. Wel wil ik nu alvast duidelijk maken dat een gedifferentieerde contribuiteverhoging deel uitmaakt van het concept beleidsplan. Het is daarom belangrijk dat alle leden kennis nemen van het concept beleidsplan en alle financiŽle gevolgen. We zullen dan ook het concept beleidsplan aan alle leden per mail toesturen en natuurlijk zal het concept beleidsplan ook op LISA worden geplaatst. Het concept beleidsplan is na het volgend weekend beschikbaar.

Voor de meeste leden zal het nu wel bekend zijn dat Dames 1 en Heren 1 het niet hebben gered en gedegradeerd zijn naar de 1e klasse resp. 2e klasse. Het was tot de laatste wedstrijd reuze spannend en volle winst was nodig om te overleven. De Heren speelden in Enschede tegen EHV 4-4 en de Dames hielden stand met 0-0 in Rotterdam tegen Victoria. Het is ontzettend jammer maar we moeten nu door met de voorbereidingen voor volgend seizoen.

Op 24 mei hebben we onze jaarlijkse VRIJWILLIGERS DANK JE WEL DAG georganiseerd. Als bestuur is dit voor ons het moment om alle vrijwilligers en hun partners te bedanken voor hun geweldige inzet voor de WMHC. Zonder vrijwilligers geen CLUPPIE!!. Het was weer erg gezellig maar we hadden graag gezien dat er meer mensen waren geweest want als vereniging is deze avond bij uitstek de gelegenheid om iets terug te kunnen doen. Daarom wil ik ook via deze weg, namens het bestuur, iedereen hartelijk bedanken voor de geweldige inzet en enthousiasme om alles te laten draaien in het afgelopen seizoen.

We hebben ook weer enkele kampioenen! Veteranen B is kampioen geworden bij de senioren en bij de jeugd JB1, JC1, JD1, MC6 en MD4 en een groot aantal mooie tweede plaatsen. Verder hebben een aantal teams gestreden voor klasse behoud en is dat gelukt. Alle elftallen hartelijk gefeliciteerd!

Bij het district Oost is MB 4e geworden op het landelijk kampioensschap. Zeven speelsters van Wageningen waren hiervoor geselecteerd. Bij de jongens is Andreas Tonneijck met Jongens B kampioen geworden.

Tot slot wil ik iedereen uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 16 juni waar het concept beleidsplan wordt toegelicht en ter goedkeuring aan de leden zal worden voorgelegd. Hopelijk tot de 16e

Hans Lugard