WMHC nieuwsbrief het krantje
Onderwerpen nieuwsbrief nr 53
van het bestuur winners - 10 procent voor wmhc van de zaalhockeycommissie van de lustrumcommissie van de sponsorcommissie van de lustrumcommissie weetjes motiveren het clubgevoel van de ledenadministratie


van het bestuur
Beleidsplan
De laatste competitiewedstrijden op het veld zijn al gespeeld, tijd voor winterstop. Voor velen zal het niet echt een “stop” zijn. Sommigen zullen de zaal in gaan (al dan niet afgewisseld met “zaal” trainingen op het veld met balken) en anderen zullen mee gaan doen aan de midwintercompetitie. Het bestuur zal deze tijd gaan besteden aan het opstellen van een nieuw beleidsplan. De bedoeling is dit plan aan de leden te presenteren op de ALV van maandag 4 maart a.s. .

ALV 4 maart 2012
Zoals gezegd maandag 4 maart a.s. staat er dus een ALV gepland. Zet deze datum dus alvast in je agenda.

Nieuwe statuten
Afgelopen vrijdag 30 november is de acte met betrekking tot de nieuwe statuten, zoals vastgesteld tijdens de ALV van 1 oktober jl., bij onze notaris Derk Hoek gepasseerd. Dat betekent dat vanaf deze datum de nieuwe statuten gelden. De acte is te vinden op de site onder documenten/bestuur.

Informatieavond
We brengen nog even in herinnering dat er maandag 10 december a.s. op de club een informatieavond zal plaatsvinden. De indeling is wat veranderd, van 20.00 tot 20.30 uur zal de relatie tussen de WMHC en de Stichting Exploitatie Hockeyaccommodatie de Bongerd (S.E.H.B) aan de orde komen en vanaf 20.30 uur de begroting 2012-2013. Iedereen die hier meer over wil weten is van harte welkom.

Open middag studiebegeleiding Wageningendd 15 december a.s.
Zoals inmiddels wel bekend zal zijn is Studiebegeleiding Wageningen vanaf februari 2012 verhuisd naar onze instructiekelder. Op zaterdag 15 december as. organiseren zij van 14.00 tot 16.00 uur een open middag . Leden kunnen dan een kijkje in hun keuken krijgen, er zijn begeleiders en een aantal leerlingen aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie te geven over hun werkzaamheden. Voor meer informatie: www.huiswerkbegeleiding.nl/wageningen.

Familieberichten
Overleden.
Wij ontvingen bericht dat op 22 november ons oud- lid Willem Hendrik van der Veen plotseling is overleden. Voor de wat oudere leden onder ons was hij een geliefd teamspeler. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

Geboren
Op 19 november j.l is Lotte geboren, dochter en zusje van Marieke,Jelle en Noortje Wieringa. Proficiat, we hopen dat alles goed gaat met Lotte en dat we haar over 4 à 5 jaar met stickje op de WMHC velden mogen zien.

Verhuisd
Van zijn dochter Esther ontvingen wij het bericht dat Hajo Cardinaal verhuisd is naar Verzorgingshuis Overdal, Lebretweg 2, Appartement 304, 6861 ZW Oosterbeek. Wij wensen Hajo natuurlijk heel veel geluk in zijn nieuwe woonomgeving en gunnen hem een goede en juiste verzorging. Het bestuur zal binnenkort namens alle leden Hajo een bloemetje gaan brengen.

Playbackshow
Zondag 25 november j.l organiseerde D1 de derde helft met een playbackshow. Er schitterden vele, niet van de echte te onderscheiden sterren maar vooral het talent van onze enthousiaste D junioren Paulien Krepel, Marein Arents ,Rosemieke Smit en Roza Groeneveld mag niet onvermeld blijven. Uiteindelijk won dames veterinnen B de eerste prijs met hun “sisteract”. Proficiat dames VetB, en Dames 1 bedankt voor de geweldige organisatie. In de tweede helft van het seizoen staan er meer “derde helften” op de agenda, houd dus de site goed in de gaten.

Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 12 jaar zal de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats vinden, gevolgd door het lustrumfeest. We hopen jullie allemaal dan te zien.

Winterstop
Rest ons jullie een, in alle opzichten, goede winterstop toe te wensen, veel succes in de zaal en op de velden. Mochten jullie nog zin hebben in een mooie partij zaalhockey kom dan ons H1 en D1 in de zaal aanmoedigen. Zo speelt H1 zondag 9 december as. twee wedstrijden in de Bongerd en Dames 1 (HOOFDKLASSE) zondag 23 decembera.s. Meer info hierover vind je op de site.

Het bestuur